Använda roulettesystem - för- och nackdelar

Martingale-systemet

Martingalsystemet är ett av de allra mest kända roulettesystemen. Det är mycket enkelt att lära sig grunderna, det handlar nämligen om att dubbla insatserna vid förlust. Detta för att vinna tillbaka det man just förlorat. När du sedan vinner går du tillbaka till grundinsatsen, för att minimera riskerna. Då du dubblar insatsen vid förlust vet du hela tiden att du täcker upp för dina totala förluster. Då vinner du också tillbaka bankrullen på en och samma omgång. Riskerna med systemet är dock att man helt saknar reflektion och bara spelar på i samma mekaniska mönster. Det gör att du fortsätter på samma sätt även när bankrullen håller på att ta slut. Om det börjar lite knackigt går det otäckt snabbt att nå höga belopp, vilket gör risken stor för en snabb sorti.

D'Alembert-systemet

Detta system kallas ibland även för pyramidssystemet då mönstret man följer liknar en pyramid. Systemet är likt ganska många andra, med låg risk, höjning vid förlust och minskningar vid vinst. Några skillnader finns ändå. Här tar du fram en enhet som ständigt står till grund för dina satsningar. Om bordets lägsta insats är 10 kr och också din grundenhet, då lägger du på 10 kr vid förlust och tar bort 10 kr vid vinst. En risk med det är att du kan bli kvar länge på en farlig, hög nivå. Dock kan det ju också betala sig bra i samma läge.

Fibonacci-systemet

Namnet Fibonacci kommer från en särskild nummerserie som matematikern med samma namn uppfann. Den här talserien börjar med en nolla och en etta. Regeln som efterföljer är hela tiden att nästa nummer blir summan av de två föregående. Det innebär att serien startar 0,1,1,2,3,5,8,13,21 och så vidare. I roulette översätts detta till att man tar ett steg framåt vid förlust och två steg bakåt vid vinst. Man översätter följaktligen varje nummer till den valuta man spelar i.

Innan dess bestämmer man en grundinsats som man alltid multiplicerar talet med. Det kan vara lämpligt att börja på 1, eftersom multiplikationer med 0 alltid blir 0 och för att det är riskfyllt att börja för högt. Den största risken med systemet är att man når upp till bordets maxinsats snabbt om man inte har flytet med sig. Genom att man bara tar två steg bakåt vid vinst ligger man hela tiden rätt högt. Samtidigt kan det ju ge rätt höga vinster emellanåt.

Paroli-systemet

Det här systemet har ett helt annorlunda tankesätt, jämfört med de föregående. Här ska du istället öka insatserna vid vinst. Anledningen till detta är dock rätt godtycklig, då man menar att en roulettespelare hamnar i särskilda "lyckoperioder". Tanken är då att passa på att satsa ordentligt när man har flytet igång. Som vi dock varit inne på finns ingen logik i detta, då roulettekulan vare sig har något minne eller formkurvor. Det blir därför en extremt riskfylld strategi. Fördelen är dock att man låter sin insats vara orörd vid förlust, vilket gör att förlustperioderna inte är lika kostsamma. Det är snarare vinstperioderna som är farliga. Tanken med det här systemet är nog snarast att kliva av efter en fin vinst.