Roulette satsningar

Valmöjligheterna när det gäller satsningar i roulette är väldigt stora. Det är enkelt att anpassa dessa efter hur risktagande man är i sitt spel. De flesta satsningar går nämligen att dela in i antingen svåra att pricka in, men med hög utdelning, alternativt lättare att sätta, men som betalar sämre. Här ska vi gå igenom de olika satsningar som är möjliga.

Inside bets

Detta är samlingsnamnet på de satsningar som görs innanför det ordinarie spelbordet, eller längs kanten av detsamma. Dessa är generellt rätt svåra att få in, men det finns många olika bets som varierar i svårighetsgrad.

Straight- upBet

Det kallas straight- up bet det när du helt enkelt väljer ut av de 37 numren som du gissar att kulan ska hamna på. Enkelt att förstå visst, men såklart svårt att pricka in på ett enda snurr. Sätter du spelet betalar det dig 35 gånger insatsen. En annan variant är Split Bet. Då väljer du att fördela insatsen på två olika nummer. Dessa nummer måste dessutom ligga intill varandra i någon riktning. Du placerar helt enkelt din marker jämnt fördelat på linjen mellan de två numren. Denna satsning är lite enklare att få in och betalar 17 gånger pengarna. Street Bet är namnet på satsningen som innebär tre olika nummer. Numren ska ligga i horisontell rad, vilket innebär 1-2-3, 4-5-6, o.s.v. Du placerar markerna på utsidan av raden. Satsningen betalar 11 mot 1.

En annan inside bet är Corner Bet. Då får du fördela markerna på fyra olika nummer. De måste dock ligga intill varandra och därmed bilda en fyrkant. 11-12-14-15 är ett exempel. Prickar du in något av numren vinner du 8 gånger insatsen. Vill du spela på sex nummer gör du en dubbel street, även kallad Six Line. Du väljer då ut två streets som ligger intill varandra, alltså två horisontella rader. Det betalar 5 gånger pengarna. Sedan finns även ytterliga inside bets, beroende på vilken typ av roulette man spelar. Till exempel Trio, Top Line, samt olika Basket Bets.

Outside bets

Med Outside bets menas mer generella satsningar som görs utanför det huvudsakliga spelbordet. Får man en nolla här kan man inte vinna på sin satsning. De är hyfsat lätta att få in, men betalar också därefter.

Red/Black Bet kallas det föga förvånande när du helt enkelt satsar på att kulan ska hamna på någon av dessa färger. Du har ju nästan en 50/50 chans att pricka in satsningen, eftersom den gröna nollan också är där och spökar. Men det betalar också bara jämna pengar. Samma förutsättningar gäller för satsningen Odd/Even Bet. Precis som det låter ska du välja om du tror att kulan hamnar på ett jämnt eller udda nummer. Även här gäller det att hålla sig borta från nollan. Egentligen exakt samma saker kännetecknar Low/High Bet. Här ska du gissa om kulan stannar på en låg (1-18), eller hög (19-36). Samma odds och utdelning gäller alltså.

Andra typer av Outside Bets är bland annat Column Bet. Här ska du placera dina insatser inom de särskilda lådorna vid sidan av spelbordet. Det finns tre kolumner. Lådorna är betecknade med 2-to-1, vilket också är vad du vinner om du sätter satsningen. En annan satsning i den här kategorin är de så kallade dussinsatsningarna. Där ska du hålla dig emellan ett nummerintervall på 12 siffror, till exempel 1-12 eller 13-24. Det betalar också dubbla insatsen.

Andra satsningar

Det finns några andra typer av satsningar som man kan använda sig av, beroende på vilken typ av roulette man spelar. Bland annat kan du ägna dig åt olika satsningssystem, så kallade Call Bets och Announced Bets. De hör hemma i den franska versionen, men kan också hittas på vissa europeiska upplagor. I fransk roulette kan du även göra olika satsningar runt nollan. Jeu Zéro, Voisins du Zéro och Le Tiers du cylindreär namnet på dessa.